TD TECH DESIGN Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Ticari İleti Bilgilendirme Metni


Bu formu doldurup onaylayarak TD TECH DESİGN MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. (“TD TECH” olarak anılacaktır.) reklam, ilan, kampanya, müşteri memnuniyeti anketi, Pazar araştırması ve benzeri faaliyetler hakkında tarafıma bilgilendirme yapılmasına ve tarafıma bu bağlamda ticari elektronik ileti gönderilmesine (telefon, sms, mms, e-posta veya diğer şekillerde) 6563 Sayılı Kanun uyarınca onay verdiğimi kabul ve beyan ederim. Verdiğim onayı iptal etmek istersem, bu durumu TD TECH’in iletişim kanallarından biri aracılığıyla TD TECH’e bildirebileceğim konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Ayrıca yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, TD TECH’e bildirdiğim her türlü kişisel bilginin TD TECH tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin TD TECH Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, kişisel verilerimin işbu bilgilendirmede açıklandığı şekilde tarafıma hizmet sunulması, ürünlere bağlılık süreçleri kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirmelerin yapılması, ürün pazarlama süreçleri kapsamında tarafıma ulaşılması, müşteri ilişkileri yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, tarafıma daha iyi hizmet sunabilmek adına gerekli görülen işlemlerde kullanılması amacıyla tamamen veya kısmen kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, yurt içi veya yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle ve yurtiçi/yurtdışı faaliyetlerinizi yürütmek üzere hizmet aldığınız, yurtiçi/yurtdışı işbirliği yaptığımız kuruluşlar, anlaşmalı olduğunuz kargo şirketi ve 3. kişilerle paylaşılması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi yapması için TD TECH DESİGN MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.’ye açıkça onay verdiğimi, kişisel verilerime ilişkin haklarımın olduğu hususunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI (PDF)

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI (PDF)

ÇEREZ POLİTİKASI (PDF)

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU (PDF)